30.03.2017 -          termin nadsyłania zgłoszeń oraz tematów referatów
 8.05.2017 -           termin nadsyłania pełnych tekstów referatów
25.06.2017* -         przekazanie autorom uwag recenzentów
10.07.2017 -           termin nadsyłania wersji ostatecznej referatów z uwzględnieniem uwag recenzentów 
oraz wniesienie opłaty konferencyjnej (jest to warunek opublikowania referatu)

*Szanowni Państwo,

w związku z przekazaniem tekstów artykułów do redakcji wskazanych czasopism informujemy, że termin otrzymywania recenzji jest zależny od toku wydawniczego w czasopismach, tym samym jest niezależny od nas.  Przekażemy Państwu recenzje natychmiast po ich otrzymaniu lub otrzymają je Państwo bezpośrednio od Wydawnictw.
Za zmianę przepraszamy.