Honorowy przewodniczący Rady Naukowej
               prof. zw. dr hab. Zofia Mikołajczyk (Uniwersytet Łódzki)
Rada Naukowa