miejsce Konferencji:

HOTEL PODKLASZTORZE
ul. Władysława Jagiełły 1
97-330 Sulejów