Wariant 1 – pełne uczestnictwo w Konferencji, opłata obejmuje publikację, uczestnictwo w obradach, imprezach towarzyszących oraz zakwaterowanie (dwie doby) – 1650 zł
Wariant 2 – częściowe uczestnictwo, opłata obejmuje publikację, uczestnictwo w obradach, imprezach towarzyszących oraz zakwaterowanie (jedna doby) – 1250 zł
Wariant 3 – uczestnictwo w konferencji bez noclegu i bez publikacji (opłata obejmuje uczestnictwo w obradach oraz komplet materiałów konferencyjnych) – 400 zł
Wariant 4 – koszt publikacji bez uczestnictwa w konferencji – 900 zł
Wariant 5 – uczestnictwo w konferencji (z noclegiem, bez publikacji) – 900 zł
Wariant 6 – uczestnictwo w konferencji dla współautorów 1175 zł
Wariant 7
– pełne uczestnictwo w Konferencji (dwa dni), opłata obejmuje publikację, uczestnictwo w obradach, imprezach towarzyszących (bez noclegów) – 1000 zł
 
Wpłatę za udział w konferencji należy uiścić na konto:
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
59 1240 3028 1111 0010 2943 3888
z dopiskiem: wz-zachowania + imię i nazwisko uczestnika