Dzień 1
16.00-17.00 – rejestracja uczestników
18.00 – networking event
Dzień 2
9.00-18.00 – obrady (sesje tematyczne)
Dzień 3
9.00-13.00 – obrady (sesje tematyczne)