Program Konferencji
Czwartek  23.11.2017r.
16:00 – 17:30             Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
18:00 – 19:30             Networking Event  
20:00 – 21:00             Kolacja  
21:00 – 22:00             Networking Event 
 
Piątek 24.11.2017r.
8:00 – 9:00                 Śniadanie
9:00 – 9:30                 Rejestracja
 
9:30 – 9:45                 Otwarcie konferencji
 
9:45 – 11:00               I Sesja plenarna
Zachowania organizacyjne wobec wyznań różnorodności
                                  
9:45 –  10:00             Problem interdyscyplinarności subdyscypliny naukowej zachowania
                                  organizacyjne w Polsce. Wymiar instytucjonalny i jego konsekwencje

                                  Prof. dr hab. Piotr Górski (AGH Akademia Górniczo – Hutnicza)
 
10:00 – 10:15            Aktorzy życia organizacyjnego – pomiędzy unifikacją a zróżnicowaniem
                                  Dr Wojciech Pawnik (AGH Akademia Górniczo – Hutnicza)
 
10:15 – 10:30            Institutional Isomorphism and Corporate Social Responsibility:
                                  Towards a Conceptual Model

                                  Prof. dr hab. Maria Aluchna, Dr Maria Roszkowska-Menkes
                                  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 
10:30 – 10:45            Poziom zaufania organizacyjnego  w uczelniach wyższych – na przykładzie
                                 
Polski, Ukrainy i Finlandi
                                  Prof. dr hab. Dagmara Lewicka (Akademia Górniczo-Hutnicza),
                                  dr Bożena Guziana (
Mälardalen University)
 
10:45 – 11:15             Dyskusja
11:15 – 11:30             Przerwa kawowa
 
11:30 – 13:00             II Sesja plenarna
Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań organizacyjnych
                                  
11:30 – 11:45            Determinanty postrzeganego wsparcia organizacyjnego (POS)
                                  Dr Milena Gojny-Zbierowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 
11:45 – 12:00            Dysfunkcje w zarządzaniu ludźmi w organizacji - zarys problemu
                                  Prof. dr hab. Bogusław Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki)
 
12:00 – 12:15            Współpraca szkół wyższych z otoczeniem. Wybrane zagadnienia w odniesieniu
                                  do pomiaru aktywności szkół wyższych z zakresu trzeciej misji.
                                  Dr Agnieszka Piotrowska-Piątek (Politechnika Swiętokrzyska w Kielcach,
                                  Urząd Statystyczny w Kielcach)

 
12:15 – 12:30            Patterns of behaviour in the manager-employee relationships - the results
                                  of empirical research in Polish business organizations

                                  Dr Izabela Bednarska-Wnuk (Uniwersytet Łódzki)           
 
12:30 – 13:00            Dyskusja
 
13:30 – 14:30            Obiad
 
14:30 – 16:00            III Sesja plenarna
Antynomie przywództwa  
 
14:30 –  14:45          Organizacje bez „szefów” – współczesna moda czy nowy
                                  paradygmat zarządzania?

                                  Prof. dr hab. Bernard Ziębicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
14:45 – 15:00           Pozytywne przywództwo – uporządkowanie koncepcji i próba określenia
                                  wartości dodanej

                                  Prof. dr hab. Przemysław Zbierowski
                                  (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)          

 
15:00-15:15              Characteristics and competences of a contemporary polish manager
                                  working in international markets

                                  Dr Beata Glinkowska (Uniwersytet Łódzki)
             
 
15:15 – 15:30            Dyskusja
 
16:00 – 18:00            Wycieczka/relaks
 
18:30 – 19:30             “…w dzikie wino zaplątani… piosenki Marka Grechuty”
                                  Recital studentów Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej
                                  Szkoły Filmowej,
Telewizyjnej i Teatralnej
                                  im. Leona Schillera w Łodzi
 
19:30                         Kolacja
 
 
Sobota   25.11.2017r.
8:00 – 9:30                Śniadanie
 
9:30 – 10:45              IV Sesja plenarna
Współczesne wyzwania dla zachowań organizacyjnych – perspektywa praktyków
                                  
10:45 – 11:00            Przerwa kawowa
 
11:00 – 12:30            V sesja Plenarna
Metodyka badań społecznych aspektów zarządzania
 
11:00 – 11:15            Znaczenie metod obserwacji i eksperymentu w badaniach naukowych
                                  z zakresu zarządzania

                                  Dr Angelika Wodecka-Hyjek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
11:15 – 11:30            Heterogeniczność relacji rzeźbiarza z klientem – analiza przypadku
                                  Dr Katarzyna Caban-Piaskowska,  dr Marcin Mielczarek (Akademia Sztuk
                                 
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi)
 
11:30 – 11:45            Różnice w efektach stosowania wybranych metod dydaktycznych w procesie
                                  kształcenia pracowników przedsiębiorstwa i studentów – studium
                                  porównawcze na podstawie wyników badań własnych

                                  Dr Maciej Walczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
11:45 – 12:00            A qualitative study of students’ perception of cultural diversity competencies
                                  for academic teachers in India

                                  Dr Kamila Ludwikowska (Politechnika Wrocławska)
 
12:00 –  12:15           Społeczne aspekty zarządzania w perspektywie badawczej – wyniki
                                  badań własnych

                                  Dr Katarzyna Januszkiewicz, dr Izabela Bednarska-Wnuk,
                                  prof. dr hab.  Ilona Świątek-Barylska, dr Joanna Michalak (Uniwersytet Łódzki)

 
12:15 – 12:30             Dyskusja
 
12:30 – 12:45             Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji                                                    
13:00 – 14:00             Obiad