Przewodniczący:
    dr Izabela Bednarska-Wnuk
    dr Maria Czajkowska
    dr Joanna M. Michalak
    dr inż. Magdalena Zalewska-Turzyńska
Sekretarze:
    dr Katarzyna Januszkiewicz
    dr Małgorzata Kołodziejczak
    dr hab. Ilona Świątek-Barylska